VHLEDY VĚDOMÍ

                                                                                                                                                                                                                                    Klíč k psychice, rychle účinná a spolehlivě bezpečná metoda PSYCH-K® odblokovává zatěžující neprospěšné podvědomé naprogramování. Autorem metody je Rob Williams. Propagátorem je Dr. Bruce H. Lipton, PhD. Metoda PSYCH-K® je jednoduchá, zcela přímá a okamžitě ověřitelná. Skládá se z množiny jednoduchých principů a rychlých postupů vedoucích ke změně podvědomých názorů, které omezují bytost jako vědomého tvořitele své dokonalé reality. K navození změny geniálně pracuje s technikou integrace levé a pravé mozkové hemisféry. Za pomoci svalového cvičení se zpřístupní nadvědomí, které ověří, zda-li cíle a nová přesvědčení jsou odpovídající a bezpečné. PSYCH-K®  je systém osobní změny pro všechny, kteří chtějí být skutečně vědomými tvořiteli vlastního života. Jsou ochotni se zbavit strachu a nevyhovujících vzorců chování a přítomně otevřou své srdce všudypřítomné všepřesahující lásce.


Kdo jsem?

Jmenuji se Olga, v posledních 10 letech jsem následovala svůj záměr propojit se opět s přírodou a hluboce sama se sebou.

Velikým pomocnìkem mi prvotně byla zvířátka a naše mimodruhová komunikace, skrze naše srdíčka. Díky těmto přesahům koherence srdce se mohu telepaticky propojit i s dušíčkou miminek v prenatalním stadiu , či krátce po narození, což také praktikuji, když se na mne obracejí rodiče s určitou situací.

Věnuji se hlubinně transcendentní aktivaci do prvotní esence bytí bytosti prostřednictvím Theta vln. Dle potřeby kombinuji následně květové esence a kamenné elixíry pro podporu emocionální a mentální rovnováhy v prvních týdnech po celistvé aktivaci.

Po přečtení knih od Dr. Bruce H. Liptona, PhD. jsem zcela jednoznačně vnímala, že do své každodenní praxe okamžitě zařadím navíc i metodu PSYCH-K® a to jsem také začala ihned realizovat. Nyní Vám i Vašim potomkům a zvířecím přátelům ráda zprostředkuji průvodce k Vašim změnám v nastavených podvědomých programech.