O MNĚ

 ZEMSKÉ I VESMÍRNÉ V JEDNO SPOJUJE

Postupně na základě pozorování všudypřítomného všepřesahujícího Vědomí jsem si osvojila potřebné praktikování k tomu, abych spolutvořila inspirujícího prostředníka také pro ostatní bytosti.

Vztahově i jednotlivě s lidmi i zvířátky.

Mým učitelem byla prvotně příroda, následně i vesmír a prozkoumávání mozaiky v celoživotním pozorování mé duše.Intuitivní vnímání a uvědomování si jejich různých zákonitostí a interakcí.

Originálně však v přirozené komunikaci se zvířátky,v jejich informačním poli a jejich kolektivním vědomi jsem si zázračně inspirativně navnímala technologické zjednodušení. Od toho okamžiku v progresni i regresní vizualizaci je pro mne zcela zásadní posilovat a kvantově násobit láskyplné prožitky.Poté je ihned fixovat v buněčné paměti každé bytosti.Maximálně konfortní je tedy i v regresnÍ vizualizací,že aniž bychom otvírali jakákoliv traumata,vlastně vše soustředíme,vnímáme a ladíme jen a jen rovnou na láskyplnou světelnou zdrojovou frekvenci a to v úplně celé existenční linii.Žehnáme a zahlazujeme pouze nejvyšší frekvencí bílého světla a bezpodmínečné lásky v otevření věčné přítomnosti.Vizualizace navíc fantasticky umožňuje navození mozkové frekvence do Alfa i Theta hladiny,kde probíhá očistný restart podvědomí a je intuitivně možné,ba dokonce nadpřirozené se napojovat do všech úrovní, až k samotnému existenčnímu Zdroji.

Tuto skvělou,autenticky praktikovanou metodiku jsem si následně ještě doplnila o certifikovaný psychologický klíč PSYCH-K a certifikované léčení systémem Theta Healing.

Princip spolutvoření aktuálně spočívá v kombinaci technik,které používám svým intuitivním způsobem.Praktikujeme vždy v rozsahu,který přináší pro každou bytost originální,nejlepší a nejvyšší možný způsob harmonie,celistvosti i zdraví.

Jako prvotní je důležité nastavit okamžitou přeměnu veškerých strachů.Jasné a zřetelné naladění na sebedůvěru,bezpečí,radost a lásku.

Jde o jednoduchý,efektivní,rychle ověřitelný a bezpečný způsob.

Děkuji zvířátkům celým svým srdcem,že mi jejich moudrost byla nasdílena a tyto informace mohu zprostředkovávat pro ostatní,kteří se postupně hledají a otvírají...

S pokorou a láskyplným propojením Olga