VHLEDY VĚDOMÍ

                                                                                                                                                                                                                                    Klíč k psychice, rychle účinná a spolehlivě bezpečná metoda PSYCH-K® odblokovává zatěžující neprospěšné podvědomé naprogramování. Autorem metody je Rob Williams. Propagátorem je Dr. Bruce H. Lipton, PhD. Metoda PSYCH-K® je jednoduchá, zcela přímá a okamžitě ověřitelná. Skládá se z množiny jednoduchých principů a rychlých postupů vedoucích ke změně podvědomých názorů, které omezují bytost jako vědomého tvořitele své dokonalé reality. K navození změny geniálně pracuje s technikou integrace levé a pravé mozkové hemisféry. Za pomoci svalového cvičení se zpřístupní nadvědomí, které ověří, zda-li cíle a nová přesvědčení jsou odpovídající a bezpečné. PSYCH-K®  je systém osobní změny pro všechny, kteří chtějí být skutečně vědomými tvořiteli vlastního života. Jsou ochotni se zbavit strachu a nevyhovujících vzorců chování a přítomně otevřou své srdce všudypřítomné všepřesahující lásce.


Kdo jsem?

Jmenuji se Olga, v posledních letech jsem následovala svůj záměr propojit se znovu s přírodou a sama se sebou. Máme statek na samotě v srdci Vysočiny a již 10 rokem zde koexistujeme. Vytváříme zde zázemí pro sdílení odpočinkově regenerační, výukové i zábavné. Pořádáme různé akce na podporu přirozené komunikace a propojenosti lidí a zvířat atd. Řadu let se věnuji hlubinně transcendentní psychologii prostřednictvím Theta vln. Využívám je v kombinaci květových esencí a kamenných elixírů pro následnou podporu emocionální a mentální rovnováhy. Po přečtení knih od Dr. Bruce H. Liptona, PhD. jsem zcela jednoznačně vnímala, že do své každodenní praxe okamžitě zařadím PSYCH-K® a to jsem také začala ihned realizovat. Nyní Vám i Vašim zvířecím přátelům ráda zprostředkuji průvodce k Vašim změnám v nastavených podvědomých programech.