SOS synergie otevřených srdcí

08.10.2021

7 stupňů dovedností je rozděleno do 7 dvoudenních setkání v průběhu 7 měsíců

  1. Sjednocení tělo - mysl - duše
  2. Rovnovážná celistvost v partnerství
  3. Tvorba hojnosti
  4. Soulad vztahů v životě
  5. Aktivace všech ctností
  6. Spřízněná rodina duší
  7. Já a moje nejvyšší poslání